เหล็กเอชบีม

เหล็กเอชบีม (H-Beam) เป็นเหล็กรูปพรรณเหล็กยาว เส้นตรง ลักษณะหน้าตัดรูปตัว เอช (H)ทั้งปีกบนและล่าง จะเป็นแผ่นเรียบหนา ทำมุมฉากเท่ากันตลอด สามารถที่จะรองรับน้ำหนักและโมเมนต์ได้ดี มีความแข็งแรง เป็นเหล็กเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนของเสา,คาน,โครงหลังคา,งานก่อสร้างขนาดเล็ก