เหล็กไวด์แฟรงค์

เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กปีก, เหล็กเสา, เสาบีม เป็นรูปพรรณยาว เส้นตรง มีความกว้างของแผ่นกลางมากกว่าปีกทั้ง 2 เป็นรูปตัวไอ (I) โดยเหล็กไวด์แฟรงค์ จะมีความกว้างของแผ่นตรงกลาง มากกว่าปีกทั้ง 2 ข้าง มีความแข็งแรงมาก เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนของเสา,คาน,โครงหลังคา, งานเชื่อม, ก่อสร้างอาคาร, โรงงานขนาดใหญ่