เหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำ (Steel Channel) เป็นเหล็กรูปพรรณลักษณะหน้าตัดเป็นตัวยู (U) เส้นตรงยาว ผิวเรียบ ปีกขาทั้งสองด้านจะมีความหนา และขนาดที่เท่ากันตลอดทั้งเส้น ตัวเหล็กไม่ได้นำมาใช้กับโครงสร้างขนาดใหญ่มากนักเหมือนกับเหล็ก เอชบีม, ไอบีม เนื่องจากมีจุดรับแรงที่ไม่ใช่จุดตรงกลาง นิยมนำมาใช้กับงานเสริมในส่วนโครงสร้างรอง, ทำแปหลังคา, คานบันได, โครงหลังคาโกดัง, โรงงาน, โครงเสริมสะพาน, เสาตอม่อ เป็นต้น