เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กเส้นกลมที่มีผิวบั้งเป็นปล้องตลอดความยาวเหล็ก (Deformed Bar) ชั้นคุณภาพตั้งแต่ SD30, SD40 และ SD50 ตามลักษณะโครงสร้างที่ออกแบบมา สามารถรับแรงได้มากกว่าเหล็กเส้นกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 – 32 มม. (DB10 – DB32) ความยาว 10 – 12 เมตรต่อเส้น นิยมใช้กับงานโครงสร้าง ที่มีขนาดใหญ่แข็งแรง