เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นที่มีหน้าตัดกลม (Round Bar) ผิวเรียบ ชั้นคุณภาพ SR24 ตามมาตรฐานมอก.24-2548 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6 มม.- 28 มม. (RB6 – RB28) ความยาว 10 – 12 เมตรต่อเส้น นิยมใช้กับงานโครงสร้างขนาดเล็ก งานส่วนที่ไม่รับแรงมากนัก หรือใช้ในการกลึงต่างๆ