เหล็กท่อ API

เหล็กท่อ API เป็นเหล็กรูปพรรณมีลักษณะ เป็นท่อทรงกลม แบบกลวง สีดำผิวเรียบ มี 2 ประเภท 1. ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Welded Pipe) 2.ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Seamless Pipe) มีความยาวมาตรฐานอยู่ที่ 6 เมตร เหมาะสำหรับงานระบบ นิยมใช้เช่น งานระบบท่อประปา ท่อลำเลียงก๊าซ ระบบท่อแก๊ส ระบบท่อน้ำเย็นในเครื่องปรับอากาศ และสามารถนำประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้อีกมากมาย ตามความต้องการของลูกค้า