เหล็กฉาก

เหล็กฉาก (Angle Bar) เป็นเหล็กรูปพรรณลักษณะหน้าตัดเป็นตัวแอล (L) เส้นตรงยาว ผิวเรียบ ซึ่งจะมีด้านเท่ากันทั้ง 2 ด้าน ฉากตั้งตรง 90องศา ตัวเหล็กสามารถเข้ามุมเข้าล็อกได้ง่ายกว่าเหล็กชนิดอื่น มีความคงทนแข็งแรง มีหลายขนาดและรองรับการใช้งานได้หลากหลายเช่น เหล็กฉากขนาดใหญ่จะใช้ทำเสาโครงสร้าง, โครงหลังคา, โครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรม,โครงสร้างป้ายขนาดใหญ่, โครงสร้างเสาวิทยุ, โครงสร้างบันได เป็นต้น ส่วนขนาดเล็กนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเช่น เชื่อมชั้นวางของ, ชั้นวางสินค้า, โต๊ะเก้าอี้, งานตกแต่งต่างๆ, งานดัดโค้ง, เจาะรู, งานเชื่อม เป็นต้น